Bimaxilláris fogszabályozó

bimaxilláris fogszabályozó
Azokat a fogszabályzó készülékeket hívjuk bimaxillarisnak, amelyek mindkét fogívre (alsó, felső) egyaránt hatnak, a két fogív között helyezkednek el a szájüregben, illetve buccalisan az orca és a fogívek között. Rendezik mindkét fogív fogazatának helyzetét, és a két fogív egymáshoz való viszonyát is igyekeznek optimalizálni.

Külön csoportként kezelhetjük a bimaxillaris, illetve a myofunkcionalis készülékek családjában a különböző pitvarlemezeket. Ezek az orca /bukka/ és a fogak között, illetve labiálisan elhelyezkedő műanyag lemezek a pofaizomzat és a körkörös ajakizom nyomását viszik át a megfelelő fogakra, fogcsoportokra.

Az elmúlt időszakban, különböző neves fogszabályzó szakemberek által tervezett, napjainkban is leggyakrabban használt változatai a következők.

Klasszikus aktivátor

Ezen a típuson belül a legkorábban konstruált készülék család az aktivátorok. Tulajdonképpen a két fogív között elhelyezett akryl blokkok, melyen frontív és esetenként kapcsok, rugók vannak. Az alsó és felső fogívek és ezzel együtt az állcsontok egymáshoz való viszonyát a fogszabályozó orvos által konstruált harapás regisztráció állítja be, és így készül el a tervezett aktivátor. Szájba helyezés után a rágó izomzatot hozza aktív helyzetbe és erejét vezeti a szabályozni kívánt fogakra, fogívekre.
aktivátor a gipszmintán
aktivátor

Balters készülék

Ez a hatás az úgynevezett Myofunkcionalis erő, ami azt jelenti, hogy a szervezet saját fej-nyaki izmai erejét használjuk fel a fogak, fogívek szabályzására. Ezek a készülékek mind használják a myofunkcionalis hatást, de természetesen egyéb mechanikus erőhatásokkal kiegészítve a kívánt kezelési célnak megfelelően.
A klasszikus aktivátor redukálással továbbfejlesztett készülékei a Balters, a Klammt, a Rehák féle aktivátor.
Balters felső készülék modellen
Balters felső készülék csavarral

Hansa készülék

A Hanza készülék a legújabb konstrukció és a lehető legtöbb hatásmechanizmust magába foglalja.
Csatlakoztatható hozzá ún. extra oralis (szájon kívüli) erővel dolgozó elem is. Egyedülálló ennél a típusnál az alsó és felső készülékrész rugalmas érintkezése.
Az összeköttetés a két készülékrész között dupla helikális kaccsal ellátott drótelem biztosítja.
Hansa készülék
Hansa készülék oldalról

Frankel készülék

A myofunkcionális készülékek csoportjában a leggyakrabban használt a Frankel-féle funkciószabályozó. Ez gyakorlatilag a régóta használt pitvarlemezek továbbfejlesztett változata.

Ezek a készülékek szellemesen és tökéletesen tervezett drótvázakkal fognak össze pitvarlemezszerű akrylpajzsokat és pelottákat, így irányítják a lemezre ható izomerőket pontosan a megfelelő fogakhoz.
Frankel készülék oldalról
Frankel készülék modellen
Laboratórium
 
1077 Budapest, Rottenbiller u. 26.

iroda@orthodoncia.hu

+36 1 473 0239
+36 30 557 8208
+36 1 473 0238
Rendelő
 
1039 Budapest, Boglár u. 12.

iroda@orthodoncia.hu

Bejelentkezés:
Királyházi Viktória
+36 30 250 3582